Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0199-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0199-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

22.12.2020

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект " Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 3 043.37  лв., от които 2 586.86 лв. европейско и 456.51  лв. национално съфинансиране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

“ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-2008 79.12. Туроператорска дейност. Туроператорските и турагентски дружества са едни от най-сериозно засегнатите фирми от настъпилата пандемия.

 

Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Цел/и на проектното предложение:

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Период на изпълнение:

Дата на стартиране  21.12.2020 г.

Дата на приключване  21.03.2021 г.