Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Климатични инсталации на МПС - квалификационен курс

ОБУЧЕНИЕ

Климатични инсталации на МПС

 

Продължителност: 7 учебни часа / 1 ден

Участници:  диагностици, автомобилни техници, които извършват техническото обслужване на климатичните инсталации в МПС - извличане на флуорирани парникови газове.

Цел на квалификационния курс:

Опреснителен, познания за разпоредбите на Регламент ЕО No 517/2014 и съответните екологични нормативи и умения за екологосъобразно извличане на охладителния агент.

Сертифициране на техниците, извличащи флуорирани газове от автоклиматици, съгласно Регламент (ЕО) 307/2008г.

 

Технически план

No

Тема

Учебни часа

Теория

Практика

1.

Климатични инсталации на МПС и въздействие на охладителните агенти върху околната среда.

1.1.

Разпоредби на Регламент ЕО No 517/2014 и Директива ЕО 40/2006

1

 

1.2.

Охладителни агенти, масла. Свойства на флуорираните парникови газове и въздействие на емисиите им върху околната среда.

1

 

1.3.

Климатични инсталации в автомобилите – компоненти, функциониране.

1

 

2

Техническо обслужване на климатичните инсталации на МПС в съответствие с екологичните норми.

2.1.

Климатични станции за сервизно обслужване. Общи процедури и извличане на охладителния агент.

1

 

2.2.

Техническо обслужване на климатичната станция – работа с резервоара за охладителен агент.

 

1

2.3.

Климатични станции - свързване към сервизните отвори, измерване на наляганията, провеждане на процедурите - извличане, вакуумиране и зареждане на  климатична уредба на автомобил.

 

1

2.4.

Функционална проверка на климатичната уредба. Диагностика на климатичните системи. Контрол на електрическото управление и регулиране.

 

1

3

Квалификационен изпит

 

 

 

ОБЩО

4

3

 

Курсът приключва с издаване па Удостоверение за професионално обучение и Документ за правоспособност за извършване на дейността съгласно Регламент ЕО No 307/ 2008, издаден oт ББКМ.