Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Специализирани обучения за корпоративни клиенти

 

ЕГ Консулт има много успешно реализирани обучения на представители от различни браншове, неправителствени организации, държавни, общински, образователни и социални институции.
Предлагаме специализирано и езиково обучение и допълнителна квалификация или преквалификация както на служителите, така и на ръководния персонал на фирмата.
Работим със специалисти и преподаватели с голям практически опит.
 
За организиране и провеждане на обучението ние Ви предлагаме съвкупност от услуги:
- избор на тема и вид на обучението, като на Ваше разположение са екип от консултанти
- съгласуване на темите според Вашите индивидуални предпочитания.
- избор на лектор - предлагаме най-подходящия лектор, като съобразяваме неговия професионален опит със специфичните потребности на обучаваната организация с цел постигане на оптимални резултати.
- подготовка на материали - ще обсъдим с Вас казуси от ежедневието и проблеми при работата.
- разработване на материали за тренинга с включване на примери от практиката, ролеви игри и решаване на реални казуси
- използване на съвременни аудиовизуални средства.
- съгласуване на всички материали с възложителите
 
Предлагаме обучение по професия или по част от професия според изискванията на фирмата-заявител
 
Семинари и курсове:
Мениджмънт
Маркетинг и продажби
Успешните продажби
Изградане на Търговски Екип
Изграждане на търговска марка
Изкуството на водене на преговори
Бизнес комуникация
Умения и техники за презентиране
Фасилити мениджмънт 
Международен маркетинг
Техника и управление на външнотърговската дейност
Счетоводство и финанси
Данъци и финансова администрация
Бизнес стил, етикет и протокол
Time Management - Управление на задачите, времето и приоритетите
Стрес мениджмънт 
Компютърно обучение
Туризъм
Хотелиерство
Обслужващи дейности в туризма
Организатор на туристическа агентска дейност
Екскурзоводско обслужване
Туристическа анимация