Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Дейността ни е насочена в следните области:

Дейността ни е насочена в следните области:
 
Професионално обучение
Езиково обучение
Подготовка за IELTS, FCE, CAE, CPE
Корпоративно обучение
Специализирани курсове и семинари
Обучение за лидери, за екипи, за обучители
Обучение в чужбина
Образование в чужбина
Подготовка за кандидатстване в чужбина
Онлайн бизнес Университет
Работа по европейски програми и проекти
Организиране на бизнес пътувания, срещи, семинари, конференции
Развитие на човешките ресурси - подбор на персонал, консултиране и обучение
Дейности за насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес
 
Центърът за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД е Лицензиран за провеждане на обучения и курсове за професионална квалификация и преквалификация от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лиценз № 200812740.
 
Провеждат се професионални обучения за начална и допълнителна професионална квалификация и обучения за повишаване на ключови компетентности на:
-          физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална реализация.
-          заети лица - по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място.
-          безработни лица с последващо стажуване във фирми.
 
Форми и видове обучение, предлагани от ЕГ Консулт:
-          Отворени обучения, в които темата е обявена и се предлагат за крайни клиенти и фирми
-          Затворени вътрешно фирмени обучения – заявени от корпоративни клиенти според желанието и изискванията им. Темата, учебната програма и начина на провеждане се договарят конкретно и индивидуално
-          Присъствени обучения – дневна, вечерна, съботно-неделна форма
-          Дистанционни обучения
-          Смесени обучения - теорията е дистанционна и присъствена, практиката - присъствена
-          Групови обучения
-          Индивидуални обучения
 
При присъствените и дистанционните обучения в Интернет в реално време използваме не само изнасяне на лекции, а и активни форми на обучение:
Дискусионен клуб
Бизнес експериментиране и симулации
Бизнес работилница с решаване на казуси
Бизнес коучинг
Бизнес ролеви игри
 
Дистанционните (online) обучения са индивидуални и могат да се провеждат в удобно за курсиста време.
ЕГ Консулт ООД има разработена собствена методика за дистанционна форма на обучение, която позволява лесен достъп до провежданите курсове по всяко време на денонощието и от всяка точка на света. Необходимо е курсистът да има само компютър и връзка с Интернет.
Това позволява всички желаещи от цялата страна да преминат обучение и да получат документ за придобита квалификация по желана от тях професия и специалност.
 
Дистанционното обучение е гъвкаво тренинг решение, което дава възможност на обучаваните да усвояват различни знания в зависимост от техните индивидуални потребности. Текстовете в отделните модули са изведени от реалната практика. Модулите са интерактивни и включват учебни материали, казуси, тестове и др.
 
Преподавателите проследяват и направляват учебния процес.
Всички задачи за самостоятелна работа и всички курсови работи се разглеждат, оценяват и се дават съответни препоръки и насоки.
Осигурена е възможност за:
- писмено задаване на въпроси и получаване на отговор от преподавателя в рамките на 24 часа
- интерактивна онлайн консултация с преподавател
- участие във виртуални класни стаи
- присъствени консултации с преподавател.
 
При дистанционните обучения според учебния график се провеждат онлайн класни стаи с обучение, упражнения или консултации на живо.
 
Разполагаме допълнително с богата база от видеоуроци, които допълват получените знания
...................................................................................................................................
 
Условия за записване за обучения:
За да може даден курсист да се запише за обучение към ЦПО към към ЕГ Консулт е необходимо да отговаря на следните условия:
– Да има навършени 16 години
– Да има завършено средно или висше образование
– Да има добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната професия.
 
Необходими документи:
При записване трябва да предоставите следните документи:
– Заявление за записване в курс за професионално обучение – по образец /попълва се на място/
– Диплома за завършено образование
– Снимки (паспортен формат) -2 броя
Приемането на кандидати за обучение са извършва по документи и събеседване, проведено присъствено или онлайн.
До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията за обучение и са предоставили необходимите документи за записване.