Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Специалности

Центърът за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД е с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката (МОН).

 
Провеждат се професионални обучения и курсове за начална и допълнителна професионална квалификация и обучения за повишаване на ключови компетентности на:
-          физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална реализация
-          заети лица - по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място
-          безработни лица с последващо стажуване във фирми
ЕГ Консулт ООД работи в партньорство с Център за обучение Интерсистем (лиценз № 2015121208).
 
Предлагаме следните професии и специалности:
 
Център за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД
Професионално направление
Наименование на професията
 
Наименование на специалността
и код
Степен
 
 
 
 
 
Финанси, банково и
застрахователно
дело
Финансов
отчетник
3430201
Финансова отчетност
втора
 
 
 
 
 
Счетоводство и данъчно облагане
Данъчен и
митнически
посредник
3440201
Митническа и данъчна администрация
трета
 
 
 
 
Оперативен
счетоводител
3440301
Оперативно счетоводство
трета
 
 
 
 
 
Администрация и управление
Сътрудник в малък и среден бизнес
3450501
Малък и среден бизнес
втора
 
 
 
 
Икономист
3451202
Търговия
трета
 
 
 
3451203
Земеделско стопанство
трета
 
 
 
 
 
Секретарски и административни офис дейности
Офис - мениджър
3460101
Бизнес - администрация
трета
 
 
 
 
 
Приложна информатика
Оператор на компютър
4820301
Текстообработване
първа
 
 
 
 
 
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Хотелиер
8110101
Организация на хотелиерството
трета
 
 
 
 
 
Пътувания, туризъм и свободно време
Екскурзовод
8120302
Екскурзоводско обслужване
трета
 
 
 
 
Аниматор в туризма
8120402
Туристическа анимация
трета
 
 
 
 
 
 
 
Център за обучение Интерсистем ООД
Професионално направление
Професии
Наименование на специалността
и код
Степен
 
 
 
 
Изящни изкуства
Художник -
изящни
изкуства
2110101
Живопис
трета
 
 
 
 
2110102
Стенопис
трета
 
 
 
2110103
Графика
трета
 
 
 
2110111
Илюстрация и оформление на книгата
трета
 
 
 
 
 
Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Фотограф
2130201
Фотография
трета
 
 
 
 
Компютърен
аниматор
2130501
Компютърна анимация
трета
 
 
 
 
Компютърен
график
2130601
Компютърна графика
трета
 
 
 
 
Графичен
дизайнер
2130701
Графичен дизайн
трета
 
 
 
 
 
Дизайн
Дизайнер
2140106
Интериорен дизайн
трета
 
 
 
2140108
Моден дизайн
трета
 
 
 
2140112
Рекламна графика
трета
 
 
 
 
 
Приложни изкуства и занаяти
Художник – приложни изкуства
2150705
Иконопис
трета
 
 
 
 
 
Търговия на едро и дребно
Брокер
3410301
Недвижими имоти
трета
 
 
 
 
Търговски
представител
3410401
Търговия на едро и дребно
трета
 
 
 
 
 
Маркетинг и реклама
Сътрудник в маркетингови дейности
3420201
Маркетингови проучвания
втора
 
 
 
 
 
Финанси, банково и
застрахователно
дело
Финансист
3430101
Банково дело
трета
 
 
 
3430102
Застрахователно и осигурително дело
трета
 
 
 
 
Финансов
отчетник
3430201
Финансова отчетност
втора
 
 
 
 
 
Счетоводство и данъчно облагане
Данъчен и
митнически
посредник
3440201
Митническа и данъчна администрация
трета
 
 
 
3440202
Митническо и данъчно обслужване
втора
 
 
 
 
Оперативен
счетоводител
3440301
Оперативно счетоводство
трета
 
 
 
 
 
Администрация и управление
Сътрудник в бизнес - услуги
3450401
Бизнес - услуги
втора
 
 
 
 
Сътрудник в малък и среден бизнес
3450501
Малък и среден бизнес
втора
 
 
 
 
Икономист
3451201
Индустрия
трета
 
 
 
3451202
Търговия
трета
 
 
 
3451203
Земеделско стопанство
трета
 
 
 
3451204
Икономика и мениджмънт
трета
 
 
 
3451205
Горско стопанство
трета
 
 
 
 
 
Секретарски и административни офис дейности
Офис - мениджър
3460101
Бизнес - администрация
трета
 
 
 
 
Офис - секретар
3460201
Административно обслужване
втора
 
 
 
 
 
Трудов живот
Сътрудник по управление на индустриални отношения
3470101
Индустриални отношения
трета
 
 
 
 
 
Компютърни науки
Системен
програмист
4810201
Системно програмиране
трета
 
 
 
 
 
Приложна
информатика
Икономист - информатик
4820101
Икономическа информатика
трета
 
 
 
 
Оператор
информационно осигуряване
4820201
Икономическо информационно осигуряване
втора
 
 
 
 
Оператор на компютър
4820301
Текстообработване
първа
 
 
 
 
Организатор
Интернет
приложения
4820401
Електронна търговия
трета
 
 
 
 
 
Социална работа и консултиране
Посредник на
трудовата
борса
7620101
Посредник на трудовата борса
трета
 
Сътрудник социални дейности
7620201
Социална работа с деца и семейства в риск
 
трета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Хотелиер
8110101
Организация на хотелиерството
трета
 
 
 
8110103
Организация на дейностите в места за настаняване
втора
 
 
 
 
Администратор в
хотелиерството
8110201
Организация на обслужването в хотелиерството
трета
 
 
 
 
 
Пътувания, туризъм и свободно време
Организатор на
туристическа
агентска
дейност
8120101
Организация на туризма и свободното време
трета
 
 
 
8120102
Селски туризъм
трета
 
 
 
 
Екскурзовод
8120302
Екскурзоводско обслужване
трета
 
 
 
 
Аниматор в туризма
8120402
Туристическа анимация
трета
 
 
 
 
 
Спорт
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
8130101
Спортно-туристическа дейност
трета
 
 
 
 
 
Сигурност
Охранител
8610101
Банкова охрана и инкасова дейност
трета
 
 
 
8610102
Лична охрана
трета
 
 
 
8610103
Физическа охрана на обекти
трета
 
 
 
 
Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
8610201
Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи
трета