Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Човешки ресурси


 

 

ЕГ Консулт ООД е регистрирана в Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност за подбор на персонал в България с Удостоверение за регистрация № 1537 / 10.01.2013.
 
 

 

Екипът ни по Развитие на човешките ресурси предлага следните дейности:
 
 

Информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите.
За насочване и подпомагане за започване на работа разполагаме с база данни за фирми, търсещи персонал за определена позиция с информация за:
-         основните дейности, които се извършват на тази позиция,
-         отговорностите и очакваните резултати,
-         изискванията към кандидата за работа - професионална и физическа пригодност, знания и умение, владеене на чужд език
-         предлаганото възнаграждение;
-         условията на труд, социално и здравно осигуряване и застраховане;
-         други специфични изисквания
-         критериите за подбор
В момента се разаработва фирмен сайт за търсене и предлагане на работа www.hrconsultingbg.com.
 
 

Насочване към обучение на възрастни

След анализиране на потребностите от обучение на кандидата за работа, Екипът ни по развитие на човешките ресурси изработва План за действие на търсещото работа лице. Обучението и образованието е ключов елемент от този План. 
Обучение на възрастни включва:
-         обучение за ограмотяване;
-         обучение за придобиване на професионална квалификация;
-         обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;
-         мотивационно обучение
В зависимост от необходимостта предлагаме насочване към най-подходящия вид обучение и къде може да се получи.
Предлагаме включване и в обученията, които ЕГ Консулт предлага.
 
 

Психологическо подпомагане на търсещите работа лица

Работим с екип от консултанти и психолози, които извършват следните дейности:
-         съобразяват Плана за действие на търсещото работа лице с индивидуалните психологически характеристики на клиента след определянето им
-         психологическо консултиране за мотивиране и формиране на социални умения при търсене на работа
-         техники за справяне със стреса и повишаване на самооценката при търсене на работа
-         изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели;
-         помощ при подготовка на документи за кандидатстване за работа
-         препоръки за включване в обучение
 
Екипът ни по развитие на човешките ресурси познава добре Активните програми за подпомагане на заетостта по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси и другите оперативни програми и предлага консултиране на работодателите и търсещите работа лица относно включване в програми и мерки за заетост и обучение.