Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ www.exotic-ines.com ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД ПОЧИВКИ ЛЯТО 2018 УИКЕНДИ НАУКА И ПРАВОСЛАВИЕ ПО СВЕТА  
По държави

Софийска среща „Наука и православие по света” На 21 март 2018 г. (сряда) от 10 до 12 часа в заседателната зала на хотел Кристал Палас (ул. Шипка 14) ще се проведе научна среща – дискусия, посветена на темата „НАУКА И ПРАВОСЛАВИЕ ПО СВЕТА”

Софийска среща „Наука и православие по света”

На 21 март 2018 г. (сряда) от 10 до 12 часа в заседателната зала на хотел Кристал Палас (ул. Шипка 14) ще се проведе научна среща – дискусия, посветена на темата „НАУКА И ПРАВОСЛАВИЕ ПО СВЕТА”

Лектори :

проф. дфн Нина Димитрова (Институт за изследване на обществата и знанието – БАН)

Моменти от историята на взаимоотношенията религия - наука в България (ХХ – ХХІ век)

доц. д-р Павел Павлов (Богословски факултет - СУ „Св. Климент Охридски”)   

Православно богословие и наука в България

Модератори:

проф. дин Александър Костов и гл. ас. д-р Ивайло Начев (Института за балканистика с Център по тракология – БАН)

 Проектът „Наука и православие по света” обединява усилията на учени от голям международен екип с цел изследване на отношенията и особеностите на диалога между наука и религия в страните със значими православни общности. Интердисциплинарният екип включва над 50 специалисти от 15 страни, представители на различни академични области като природни науки, философия, история и богословие и др. Дейностите в рамките на „Наука и православие по света” имат научна и обществена значимост от една страна поради относителната неразвитост на изследванията на връзките между наука и религия като изследователска дисциплина. От друга страна значение има ниският интензитет на диалога между научния и религиозния светоглед в православен контекст в сравнение със ситуацията в страните, където преобладаващи са другите основни християнски деноминации.