Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ www.exotic-ines.com ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ  
По държави

Специализирани обучения за корпоративни клиенти

 

ЕГ Консулт има много успешно реализирани обучения на представители от различни браншове, неправителствени организации, държавни, общински, образователни и социални институции.
Предлагаме специализирано и езиково обучение и допълнителна квалификация или преквалификация както на служителите, така и на ръководния персонал на фирмата.
Работим със специалисти и преподаватели с голям практически опит.
 
За организиране и провеждане на обучението ние Ви предлагаме съвкупност от услуги:
- избор на тема и вид на обучението, като на Ваше разположение са екип от консултанти
- съгласуване на темите според Вашите индивидуални предпочитания.
- избор на лектор - предлагаме най-подходящия лектор, като съобразяваме неговия професионален опит със специфичните потребности на обучаваната организация с цел постигане на оптимални резултати.
- подготовка на материали - ще обсъдим с Вас казуси от ежедневието и проблеми при работата.
- разработване на материали за тренинга с включване на примери от практиката, ролеви игри и решаване на реални казуси
- използване на съвременни аудиовизуални средства.
- съгласуване на всички материали с възложителите
 
Предлагаме обучение по професия или по част от професия според изискванията на фирмата-заявител
 
Семинари и курсове:
Мениджмънт
Маркетинг и продажби
Успешните продажби
Изградане на Търговски Екип
Изграждане на търговска марка
Изкуството на водене на преговори
Бизнес комуникация
Умения и техники за презентиране
Фасилити мениджмънт 
Международен маркетинг
Техника и управление на външнотърговската дейност
Счетоводство и финанси
Данъци и финансова администрация
Бизнес стил, етикет и протокол
Time Management - Управление на задачите, времето и приоритетите
Стрес мениджмънт 
Компютърно обучение
Туризъм
Хотелиерство
Обслужващи дейности в туризма
Организатор на туристическа агентска дейност
Екскурзоводско обслужване
Туристическа анимация