Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ www.exotic-ines.com ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ  
По държави
12 намерени, страница 1 от общо 1  1 

Европейско финансиране

Оперативни програми 2014 – 2020
×          Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020
×          Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
×          Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
×          Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
×          Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020
×          Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020
×          Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
×          Програма за развитие на селските райони 2014-2020
×          Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
×          Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020
http://www.eufunds.bg/

Структура на Оперативните програми
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020
Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура “ 2014 – 2020
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020
Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020
Програми по европейско териториално сътрудничество (ТГС) 2014-2020
Хоризонт 2020
12 намерени, страница 1 от общо 1  1